Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Escur prim chantar e sotil
Sabria far, si-m volia!
Mas no-s taing c'om son chant afil
Ab tan prima maestria,
Que no sia clars com dia!
Que sabers a pauc de valor,
Si clardatz no-ill dona lugor!
Qu'escur saber tota via
Ten hom per mort, mas per clardat reviu.
Per qu'ue chant clar e d'ivern e d'estiu.

Tan tost chant d'invern quan d'abril,
Ab sol que razos i sia!
E pres mais, qui qu'en als s'apil,
Clars digz ab obra polia,
Qu'escurs moz ab seran lia!
E no-m par qu'aia tant d'onor,
Si tot la cui' aver maior,
Cel que son chant ser'e lia,
Qon cel que-l fai ab clardat agradiu.
Per qu'eu, qan chant, en chantar clar m'abriu.

E qui me-n tenia per vil
Ni m'o contav'a folia,
Ben sai qu'ab quatr'omes de mil
D'aiso no s'acordaria!
E pos tan granz parz fos mia,
S'el en prendia desonor,
Poiri'encolpar sa follor!
Et es ben granz aurania,
Qu'escurs motz fai qais qu'aia sen autiu,
Tals que no sab trair'aiga de clar riu.

Autr'avoleza femenil,
Que nais d'envei'ab feunia,
Fan cil qu'en blasmar l'autrui fil
S'aprimon ab vilania.
Mais qui far non o sabria
Per que blasma l'autrui labor
Aisso tenc eu per grant error
E per mon grat non seria,
Qe ges no mou si non de cor chaitiu!
Per qu'eu conseill a chascun que-s n'esquiu.

Mas eu am dompna seingnoril
Gai'e de bela paria,
Li cui faig son clar e gentil,
Nurit de fin pretz que-ls guia.
Qu'il val tant per cortezia,
Que d'un plazen ris mi socor,
Ades qant me ve, per amor.
E-l bais m'a mes en tal via,
De qu'ela-m fetz per sa merce aisiu,
Qu'eu conquerai l'onrat ioi seignoriu.

Ab franc vol et ab cor humil
Sui totz sotz sa seingnoria
Ni ai cor qu'eu me-n desapil,
Si-m dures mil anz ma via!
Que tan vas leis s'umelia
Mos cors d'umelian dousor,
Que-m teing per pagatz de dolor,
Si ia miels no me-n venia!
Mas midons, q'es conoissenz, ab pretz viu
M'issautz, si-l platz, pos eu tan m'umeliu.

Domna, de vos chant e d'amor,
De que-m tenon fol li pluzor!
Mas ges per fol no-m tenria
Qui sabia don mon chantar derriu!
Mas eu am mais que-m teing'hom per auriu.

Plazenz dompna, tot autre ioi esqiu,
E devas vos mi venon ioi, dont viu.