Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Lantelm, qui-us onra ni-us acuoill
A pauc de scienza,
Q'en vos no trob'om mais orgoill
Ab desconoissenza!
E comtatz de Gui de Nantoill
En loc de Valenza
Ez enpastatz coblas ab soill
De descovinenza.
Mas entre nos cern om be joill
De bona semenza,
Per qe la meton ssai en moill,
Qan es de durenza.
Mas fort faillon Breissan, part Oill,
De qe-m desagenza,
Qar ill prendon vostre jangloill
Per chan de Proenza,
Per q'eu lor do
Per cosseil bo
C'a ioglar nec
Bavec
E pec
E cec
Non donon tan de grec
Car es grans faillenza.
E ges no taing
Dir aur d'estaing
Ni taing donar,
Ni far
Cuidar
Ioglar
Uei qe lo tegnon car,
Car es breu tenenza.

Lantelm, eu-s am, per q'eu no voill
Qe foudatz vos venza,
Q'anatz ab bonas gens en broill
Si chans lor agenza!
Qar del vostre chan fan vostr'oill
Ploran penedenza,
E-l chans-plors fai lo plus vert foill
Secar en parvenza,
E parlatz tan c'ab vostra groill
Faitz fugir plasenza,
Qar vos laisset Qes de Cardoill,
L'enoi per tenenza.
Mas, car del vostre dan mi doill,
Vos lau q'estenenza
N'aiatz, estiers m'amor vos toill
E ma benvolenza,
Qar en perdo
Pren ioglars do
Qe chan renec
E prec!
E-l dec
Del bec
Aia d'Artimalec
E-n si descrezenza.
De Carlemaing
O de Galvaing
No saps comtar,
Siblar
Sautar
Danzar,
Mas vos sabetz desfar
Tota convinenza.