Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Si mos chanz fos de ioi ni de solatz
E mais e miels sai que grazitz seria!
Per qu'eu en cor et en talant avia
Chantar d'amor, mas er me-n sui laissatz!
Car mal chanta de gaug qui es iratz!
E pero vir mon chantar en clamors
E-m meravil cum nuls hom ab ioi regna,
Qui lei ni fe ni crestiantat teingna!
C'auzir pot hom los critz e-ls braitz e-ls plors
Del Sepulcre e non troba secors.

Jerusalems es luecs desamparatz!
Sabes per que car la patz es faillia,
C'aitan vol dir, per dreich'alegoria,
Jerusalem com vizios de patz!
Mas la guerra dels dos granz coronatz
A cassada patz d'aqui e d'aillors,
Ni de voler patz no fan entreseingna.
Eu non dic ges en cui colpa deveingna!
Mas qui mer mal d'aqetz dos granz seingnors,
Dieus lo meillor o l'aucia de cors

Granz es lo dols e maier for'assatz
Dels cavalliers qui son mort en Suria,
Si no-ls agues Dieus pres en compaingnia!
Mas cels de sai no vei gair'encoratz
De recobrar las saintas heretatz.
Ai, cavallier, aves de mort paors
Eu crei si-l Turc fugisson de la 'nseingna
O fosson tan com li cerf de Sardeingna,
Qu'il troberan a pro de cassadors!
Mas qui no-s mou a pauc d'envazidors.

Si-l Reis frances non fos aconseillatz
D'aquest socors, meravilla n'auria,
Tant l'a donat Dieus rica seingnoria!
Mas si-l deu far, fassa-l secors vivatz
Car perdutz es lo dos qu'es trop tarzatz.
E-l Reis engles aia cor de l'acors
E del valen Rei Richart li soveingna,
E pas la mar ab poder e no-s feingna,
Car hom conois los amics feingnedors
E los verais a las cochas maiors.

Dels Alemanz, s'eu fos lur amiratz,
Tot passera la lur cavalaria!
Ni-ls Espaingnols ges non escuzaria,
Si tot an pres de Sarazis malvatz
Qar per aquels non fon ges derrocatz
Lo Sepulcres on Dieus iac e-n ressors.
Be-m meravil com hom de croz se seingna
Pos non a cor negus que la manteingna,
E-m meravil don nais tanta errors,
C'om non decern las antas dals honors.

Coms Proensals, tost fora deliuratz
Lo Sepulcres si vostra manentia
Poges tan aut com lo pretz qui vos guia,
Car amatz Dieu e bonas genz onratz
E ses biais en totz affars reingnatz
E per vos es anquer viva valors!
Mas del passar non ai cor que-us destreingna,
C'obs es que sai vostra valors pro tegna
A la gleiza d'aitals guerreiadors.
Ja de lai mar non queiratz Turcs peiors

Apostoli, eu crei que si coveingna
Que fassatz patz o guerra qui pro teingna,
Car si totz temps anatz per l'uzat cors,
Per vos non er lo sainz Sepulcres sors.

Emperaire, del secors vos soveingna
Car Dieus lo-us quier, per cui chascuns reis reingna,
E fatz perdon de sai e lai secors,
Car ben pot morz sobre-ls emperadors.