Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Quan vei far bon fag plazentier,
Mi platz far chantaret plazen!
Non ies de las chiflas del ven,
Car ieu no voill tan vil mestier
Qu'en faitz menutz mos sabers si dechaia!
Mas los cabals es razos q'ie-us retraia,
Sivals per dir als avols zo que-il pes,
E per plazer dels gais e dels cortes,
E per onrar cels qui fan faitz onratz:
Quar qui ben fai taing qe-n sia lauzaz.

Per que-m platz dir laus vertadier,
Chantan de tot home valen!
Pero no-m cal gaire soven
D'aital chant aver consirier,
Tan trob'om paucs de cels cui valors plaia!
Mas d'aquels paucs non es razos qu'om taia
Sos onratz faitz, per qu'ieu non tairei ges
Zo quez a faig l'onratz reis dels Frances,
Car s'es primers per far secors crozatz
Al saint regne, on Dieus fu mortz e natz.

Lau e pres et honor en mier
Lo reis del bon comencamen!
Pero dels meillors si n'aten,
Q'om li fara lau plus entier.
Doncs so c'a gent comencat a cap traia,
Car en la fin chant'om lauzor veraia!
E pas de cors la mar, qe granz ops es,
Que de lai son crestian mort e pres
E-l sepulcres fondutz e derocatz,
On Dieus pauzet can fon de crotz levatz.

E sai son crestian guerrier
Entr'els et aqo mortalmen,
E non an dol ni marrimen
D'est'anta ni d'est emcombrier.
Pero si sai la guerra no s'apaia,
Crestiantatz greu sera qe non chaia.
Sabes per que car el mon non es res
Miels puosc'aucir autrui con el metes.
Pero, si chai, dir puosc eu que-m desplatz!
Mas no-n puosc mais, car poders no-m n'es datz.

Eu non teing ies per cavallier
Qui non socor de bon talen
O de son poder francamen
Dieu, pos el n'a tan gran mestier.
Lo rei frances lau qui par que cor n'aia!
E los malvatz baros, cui qe desplaia,
Repren qu'a Dieu faillon zo q'an promes.
Mas ies per nom no-ls voill aver repres!
Quar s'ieu degues blasmar totz los malvatz,
Tart finera lo chantaretz qu'eu fatz.

Hom demanda tot iorn e quier
A Dieu conseill e garrimen
Et el voluntiers nos enten!
Mas ara, cant el nos requier,
Non es auzitz, de qe mos cors s'esmaia.
Malvatz baron, cuidatz c'aiso s'eschaia
Que Dieus vos vaill'e vos non l'aiudes
Ja sabetz vos q'en crotz fon per vos mes:
No-us sai plus dir! mas s'ara no-us crozatz,
Pos pretz perdretz, qe la vida perdatz

Si no-us valetz, Seingnor Deu, vos metes,
Dels crois barons secors non esperes.
Pero si mortz pren los barons malvatz,
Secors n'aurez, car pois regnara patz.