Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ges eu non vei com hom guidar si deia,
Segon lo temps e la sazon que cor,
Q'om de servir non a grat ni lauzor!
Non dic eu ges per o q'om s'en recreia,
Ni de tan pauc non es om offendenz,
Si tot o fai desapensadamenz,
Que om non sia malvolguz e blasmatz!
Aiso me par ben iuecs desegalaz,
Que-l bes sivals degr'esser grazitz tan
Com es blasmaz lo mals a cels que-l fan.

Mas sazos es, pos dretz no segnoreia,
De mudar cor e de cambiar color,
E que senblon li leial trichador
E li plus fin iugador de correia!
Mas lials hom com pot esser feingnenz
Greus cauza es! mas adonc par sos senz
Quan no-l sobra talanz ni voluntaz!
Que-l savis hom, cant ve qu'es enianatz,
Si l'enian pot revirar ab enian,
Non pot miels far aparer so sen gran.

Dieus fon traitz! per que no-s taing qu'om creia
Semblan ni ris ni salut de trachor,
Car denan ri e mostra far honor,
E pois detras poing l'amic e-l guerreia!
Non pot esser plus mortals faillimenz,
Qar de Juda, qui s'enpendet als venz,
Sap hom per cert que no-il fon perdonatz!
Mas eu sivals meillor coven lur fatz,
Sol pendan si li fals que trait m'an,
Qu'ieu lur perdon mon enueg per lor dan.

S'ieu sui traitz, temps mi don Dieus qu'eu veia
Que d'aital iuec posca iugar a lor,
E qui d'aizo mi tengues traidor,
Pauc de saber auri'e trop d'enveia,
Que segon dreg non es ges traimenz
Trair traichor! qu'eu dic tot engalmenz
Con es trair son amic malvestatz,
Es son trachor trair pretz e bontatz!
Per que non faill de ren, al meu semblan,
Qui de trair son traichor a talan.

Non dic eu ges, pos lo traitz plaideia
Ab son trachor, ni-l ten sa bon'amor,
Que pois deia sercar sa desonor,
Que dreitz no-l vol ni razos non l'autreia,
Que pos hom fai perdon grazidamenz,
Non entendatz del grat cui forsa venz !
Tot atresi taing que sia oblidatz
Lo faillimenz, co s'anc iorn no fos naz!
E qui puois vai al trachor mal serchan
De blasme-l trai, e sobre si l'espan.

S'ieu sui traitz, ges no-i faig fin, ni-n fatz
Perdon, per qu'eu non posc esser blasmatz!
Mais, si venra sazos, ben ai talan
Dels fals trachors trair que trait m'an.