Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Gloriosa sainta Maria,
Eu-s prec e-us clam merce que-us plaia
Lo chanz que mos cors vos presenta!
E s'anc iorn chantei de follia
Ni fis coblas d'amor savaia,
Ar vueill virar tota m'ententa
E chantar de vostr'amor fina,
Que autr'amors no vueill que-m vensa,
Qu'anc no-i trobei ioi mas pezansa.
Mais la vostra sai qu'es mezina
De totz los mals, per que m'agensa
Metr'en vos tota m'esperansa.

Qui de l'amor del mont follia
Es nafratz d'una mortal plaia,
Per qu'es fols cel que-s n'atalenta!
Mas cel que vostr'amors chastia,
No-ill faillira que ioi non aia,
E non er mals que de mal senta.
E car eu sui poingz de l'espina
Del mon, veing a vos per guirensa,
Que-m sanes per vostra pidansa
E que-m fassas, dousa reina,
Mon cor e tota m'entendensa
Pausar en vostra fin'amansa.

Pensan que-us ai per leviaria
Mesfaig, et es dregz que-m desplaia
E qu'eu de bon cor me-n repenta!
E si merces no m'es amia,
Tot mon afar tem que dechaia,
Que razos fort me n'espaventa,
Qi no m'es parens ni vezina,
Ans m'es a dan per ma faillensa,
E vei que m'adutz desfiansa,
Si vostra merces no-s declina
Vas me e no-m fai mantenensa:
Et eu en aiso ai fiansa.

Sol que vostra merces mi sia
Aiudaritz, dretz no m'esmaia,
Ni blan razon ni s'aparenta.
Demergutz sui que dretz m'aucia,
Mas vostra merces me-n estraia
E ia ma mort non li consenta.
Pos cel, cui sels e terr'aclina,
Pres del vostre bel cors naissenssa
E-s noiric ab vos en enfansa,
Preiatz sa maiestat divina
Qu'aia merce e sovinensa
Al iutiar et oblit veniansa.