Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Oi, Maire, filla de Dieu
E dels angels reina
Cui Marc e Luc'e Mathieu
E chascuns Sains aclina,
Gardatz mi l'arm'e-l cors mieu,
Flors de roza ses spina,
Deu preian
Que no segon mon enian
M'an iugan,
Mas segon sa merce gran.

Qu'eu ai faig dels peccatz tanz,
Per ma folla follensa,
Que s'ieu vivia mil anz
En aspra penedenssa,
Tants ai los faillimenz granz
Qu'eu non agra guirensa,
S'ab merce
Deus no-m perdon e-m rete,
Non per me,
Q'eu non ai faig lo perque.

Qu'eu fui fals e mensongiers
Enveios e raubaire
Et ab las autrui moilliers
Faillir non deptei gaire,
E cobes e mal parliers
Fui e fins e galiaire
Et engres
S'ieu trobes cui enianes!
Per q'ades
Per tot aital mi confes.

E non ai per me poder
De garir ni baillia!
Per que-us veing merce querer,
Gloriosa Maria,
Que mi deingnes tant valer,
Qu'eu per vos gardatz sia
De tot mal
En aquest segle venal
Desleial,
E-m dones gaug eternal.

Si com Dieus fon de vos natz
E-n receup charn humana,
E-il vostra virginitatz
Remas entier'e sana,
Tot aissi-m gardatz, si-us platz,
D'agag de mort subitana.
Desplazenz
Cre qu'eu sia veramenz
Penedenz
De trastotz mos faillimenz.