Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Non sai si-m chant, pero eu n'ai voler!
Mas, segon dreg, non n'auri'eu talen,
Q'a chantar taing qu'om aia iausimen
Et eu non l'ai! ni-m voill pero tener
De far chanson, qe ben leu ia garria
Del mal d'amor, qu'eu tem fort que m'aucia:
Que chanz adus gran ben maintas sazos!
Eu no-l n'esper, tant en sui desiros
Mas chantar voill, qu'eu n'ai conort aital,
Si-l chantz mi platz: ni-m noz, si tot no-m val.

Eu mi cuiav'aver tant de saber
E de vertut, que de l'afortimen
D'amor pogues garir e ben e gen!
Mas enganatz mi sui trobatz per ver,
Que vencut m'a e-m ten en sa baillia.
Pero ben dic que-il colpa non es mia,
Anz es tota de mos fals compaingnos,
Q'a guerrers ai-l cor e los oills amdos.
E qui de for a guerra e dinz l'ostal
Non pot aver plag plus descomunal.

Qu'eu er aitals com selva de poder
Anz que meu oill m'aguesson falsamen
Trait per leis, qe-m conquistet rizen!
Qu'esfors d'amor no-m calia temer,
Qe la selva lo fer non doptaria,
Si doncs lo fustz socors no li en fazia.
Ni eu, Amors, non agra temsut vos,
Si no m'eron li meu contrarios!
Mas trait m'an li meu oill desleial,
Con trai lo bosc lo fustz de la destral.

Que vos intretz, Amors, per mon vezer
Inz e mon cor e-l cors fes faillimen
Que-us alberget ses conseil de mon sen.
Mas pos il qec an fag vostre plazer,
Fassatz lur ben, per vostra cortesia,
Q'enaissi taing a bona seingnoria.
De me no-us prec, sol qe fassatz ioios
Aquez trachors qe m'an fag enveios.
E si-m meir grat del rei celestial,
Qu'eu prec per cels qui-m fan enoi mortal.

Pero be-us aus, Amors, merce querer,
Si tot sui vostr'un pauc forsademen,
Que no-m siatz tant blos ses chauzimen:
Qu'aissi com eu sui fortz per conquerer,
Serai eu fortz, sia senz o folia,
En vos servir, e mon sen, qe-m chastia,
Oblidarai. ni non cre que anc fos
Negus amans vas vos plus temeros,
Mas ben sabes, qan de servir pren mal,
Que l'autra gens a paor d'atretal.

Pero, Amors, car m'avez fait plazer
De tot lo mon tota la plus plazen,
D'aitan mi lau, e-l sobreplus aten
De vos, domna, car no-m deingnatz valer.
--Fals, si fas eu, car no-t vei qe no-t ria.--
--Vers es, mas eu dopti de tricharia. --
--No far, q'aiso t'es conortz avundo...--
--De que -que-l ris nais de cor amoros. --
--Hoc, ben, si-l ris mou de dompna leial. --
--Fols, tals sui eu, ni fatz semblan venal. --

Bona dompna, vostr'avinenz respos
M'es tan plazens e m'a faig tan ioios,
C'oblidat n'ai mon enoi e mon mal!
Mas no-m tardez lo don, si Deus vos sal.