Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

En chantar d'aquest segle fals
Ai tant'obra perduda,
Dont tem aver penas mortals,
Si merces no m'aiuda.
Per que mos chans si muda,
E-l vueill ofrir
Lai don venir
Mi pot complid'aiuda!
Sol no-m si'irascuda
La Maire Dieu,
Cui mos chantars saluda.

Pero, si garda mos peccatz,
Ben deu esser irada!
Mas sa grant merce prec, si-l platz,
La mi fass'apagada.
Aitals merces m'agrada,
Quar es secors
Dels peccadors,
Cui es razos loniada.
Sia-m merces donada,
Maire de Dieu,
Quar per merce fust nada.

Qu'anz que-l vostre bels cors ioios
Nasques, era establida
Morz a chascun qu'el segle fos,
Quar l'avia merida
Eva, tant fon ardida,
Quar tenc a leu
Lo dig de Dieu:
De que fon pois aunida.
Mais pois en vostra guida,
Maire de Dieu,
Em trag de mort a vida.

Per Eva e per son peccat
Era tota genz morta!
Mas per vostra vergenitat
N'es uberta la porta.
Eva per via torta
Nos aduis mort,
E vos conort,
Don la gens es estorta.
Tal frug vostr'albres porta,
Maire de Dieu,
Que vida nos aporta.

Ev'autreiet, quar li fon bel,
Al diable bauzia,
E vos a l'angel Gabriel
La vera profecia.
Eva ac nom l'enemia!
El contradig,
Segon l'escrig,
Ditz hom: ave Maria.
Tot so qu'Eva desvia,
Maire de Dieu,
Ave torn'en la via.

Per qu'eu vos lau e-us dei lauzar
Gloriosa Reina,
Que chascunz nafratz pot trobar
En vos vera mezina,
Quar vostra merces fina
Chascun que-s vol
Garis de dol,
De mal e de ruina,
Si de cor vos aclina,
Maire de Dieu,
Qu'als bos precs es vezina.

Ara vos prec e-us clam merce
Que no-m siatz loindana,
Qu'ieu sent nafrat mon cor e me
E ma voluntat vana
De folli'e d'uffana,
Per qu'eu vos quier
Conseill entier
Et aiuda certana.
Sia-m merces prosmana,
Maire de Dieu,
Don m'arma sia sana.

Quar si tot ai d'obra faillit,
Crezens'ai dreit'asiza:
Paire, Fil e Saint Esperit
Crei un Dieu, ses diviza!
La charn, qu'en crotz fon miza,
Pres Dieus de vos
Per salvar nos,
E per so fon auciza!
E qi cre d'autra guiza,
Maire de Dieu,
Sai ben qe-l col se briza.

E crei que fos enant lo part
Et apres ses faillenssa
Vergena, ques anc no i ac part
Hom ni carnals semensa:
E-l ver salm que comensa
Credo crei tot
De mot en mot!
D'alre-m faitz doncs valensa,
Quar de falsa crezensa,
Maire de Dieu,
No m'a obs penedenssa.

Pero, Domna, quar miels sabes
So que-m fai sofraichura,
De so qu'obs m'es mi secorrez
Tant quant vida mi dura,
Qu'eu faz'obra tant pura,
Que paradis
Aia conquis
Cant er la noiz escura.
Be sai que-m noz drechura,
Maire de Deu,
Mais merces m'asegura.