The Democratic Republic of Poetry
Lanfranc CigalaTroubadoursProsodyNoveltiesAnamorphisms

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Hom qe de domna se fegna
Fort enamoratz
Non sembla ges En Blacatz,
S'el vol anar en Sardegna!
Pero si-l dompna me-n cre,
Enanz qez el torn vas se,
Aura trobat un leial amador!
Qar ges no faill qui tricha trichador.