Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Segne'n Lafranc, car es sobresabenz,
Vos clam merce qe mi fassatz secors!
Una domn'am, en cui regna valors,
Et ella mi, qar be-n sui conoissentz.
En cui metrai, segon vostra scienza,
Fina beutat,--e voluntatz no-us venza--,
En leis, cui am, o starai me-n, ioios
Pos del donar m'a fait Dieus poderos

Amics Symon, car ami finamentz,
Conseil de grat totz los entendedors!
E d'autra part no-us dei vedar acors,
Car ieu vos am e vos sui benvolentz!
Per q'ie-us conseill qe-il beutatz e-ll plazenza
A la domna donetz! no i ha contenza,
Qar si trop mais non l'amasses qe vos,
Non creiria qe fosses amoros.

Segne'n Lafranc, lo vostr'ensegnamenz
Mi plagra ben, si no-m forces paors!
Q'ieu ai dopta q'il no-s vires aillors
E no-m cambges sos bels acuillimenz.
Qe pos beutatz s'es mesclat'ab valenza,
Ergoils en nais, qi dechai benvolenza!
Per q'ieu la-m voil retener, q'aitals dos
Mi fora grieu, qe-m fezes doloiros.

Si-us tolia per far plazers plazentz
Vostra domna sos gaugz e sas honors,
En avol luec s'es messa vostra amors,
Amics Symon, e vostr'entendimenz.
Per q'ie-us conort qe non aiatz temenza!
Car pos il ha valor e conoissenza,
Si-l ven per vos tan granz meillurazos,
Penzatz qon er onratz lo gazardos.

Segne'n Lafranc, aqest raizonamentz
Qe-m razonatz m'es pantais e dolors.
Ieu ai auzit, q'a bos conortadors
Non dol lo caps! per q'ieu n'estauc temenz:
Q'om non pot plus, mas per bona creenza,
D'autrui saber son cor ni s'entendenza!
Mas de mi sai per cert qe per nuls bos
Meilluramenz non li for'oblidos.

Amics Symon, ben par qe-us etz fegnenz,
Qar non avetz lo cor dels amadors!
Qe si-us coches amorosa sabors,
No-us issira del bec motz recrezenz.
Ai, qom dissetz tan granz desconoissenza,
Qe pros domna fezes entrefaillenza
Aiqi mostratz qe n'es desamoros!
Mas no-l sabra per me sos cors ioios.

Segne'n Lafranc, franqez'e nuirimentz
Esmeron tant midonz e sas lauzors,
Qe no-il sufrain ni beutatz ni colors
Qe non a par de rics faitz avinentz:
Per q'ieu puesc ben retenir ma parvenza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S'ieu soi plazentz ni gais, qe a rescos
Li serai ieu sivals plus saboros.

Amics Simon, be-m sembla dreigz nientz
Vostre parlars et ergoills et errors,
Q'anc de beutat non fon domna tan sors
Q'en leis regnes tota complidamentz,
Estiers midonz, c'ades meillur'e genza!
E si-il vostra fos d'aital captenenza,
Hom far o vei a guiza de garzos,
Qar eu non vei don mou la contenzos.

Na Flors-de-lis, q'es razis e semenza
De pretz entier, non vol qe sia tenza,
Segne'n Lafranc, d'aizo entre nos dos,
Anz mand'e vol q'aia fin la tenzos.

A dona tain beutatz e conoissenza
Et ad home ardimentz e valenza!
Quar per beutat non es hom cabalos,
Q'amors non qer mas los valentz e-ls pros.