Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire de Vic

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

L'autre jorn m'en pogei el cel,
Qu'anei parlar a Saint Miquel
Don fui mandatz;
Et auzi u clam que·m fo bel:
Era l'aujatz.

Sainz Julias venc denan Deu
E dis: "Deus, a vos me clam eu,
Com hom forzatz,
Deseritatz de tôt so feu
E malmenatz.

Car qui be voli' albergar
De mati·m solia pregar
Que·ill fos privatz;
Era no·il pose conseill donar
Ab los malvatz.

Qu'aissi m'an toit tot mo poder
Qu'om no·m prega mati ni ser;
Neis lor colgatz
Laissan mati dejus mover;
Be sui amtatz.

De Tolzan ni de Carcases
No·m plaing tan fort ni d'Albiges
Com d'autras fatz;
En Cataloingn' ai totz mos ces
E·i sui amatz.

En Peiregorc e'n Limozi,
— Mas lo coms e reis los auzi —
Sui ben amatz.
Et a'n de tais en Caerci
Don sui pagatz.

De Roergu'e de Gavalda
No·m clam ni·m lau qu'aissi s'esta;
Pero assatz
I a d'aquels qu'usquecs mi fa
Mas voluntatz.

En Alvergne ses acoillir
Podetz albergar, e venir
Desconvidatz;
Qu'il non o sabon fort gen dir,
Mas be lor platz.

En Proenza, els sos baros
Ai ben encara mas razos.
No·m sui clamatz
De Proensals ni de Gascos
Ni trop lausatz.

Anc de Vivares non aie clam
Qu'oms estrainz agues set ni fam
N'i fos cochatz.

............"