Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire de Vic

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Be m'entieja, per saint Salvaire,
D'orne rauc que-s fassa chantaire
E d'avol clergue predicaire;
Paubre renovier no pretz gaire,
Et enueja·m rossis trotaire,
E ricx hom que massa vol traire.

Et enueja·m, de tot mon sen,
Conoisens que sa puta pren,
E dona que ama sirven,
E scudiers qu'ab senhor conten;
Enueja·m raubaire manen,
E donzelo barbat ab gren.

Molt m'enueja, si Dieus mi vailla,
Quan me faill pas sobre toailla,
E qui cada petit lo·m tailla,
Ou ades m'es veia;re que·m failla,
E joves hom pies de nuailla,
E dos de puta e sa guazailla.

Be m'enueja capa folrada
Quan la pels es veill' e uzada,
En capairo de nou orlada;
E puta veilla safranada;
E enueja·m rauba pelada,
Pois la sains Miquels es passada.

Et enueja·m tot eisamen
Maizos d'ome trop famolen,
E mels ses erbas en pimen,
E qui·m promet e no m'aten;
E d'avoi home eisamen
M'enueja, quar el non apren.

Et enueja·m, com de la mort,
Qui d'avoleza fai conort,
E enueja·m d'ardaillo tort,
Et enueja·m estar a port
Quan no puesc passar e plou fort.