Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire de Vic

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Aissi com cet c'om mena al jutjamen
Qui es per pauc de forfait acusatz
Et en la cort non es gaire amatz,
E poiria ben estorser fugen,
Mas tan se sap a pauc de faîllimen
No vol fugir mas vai s'en lai doptos:
Atressi m'a amors en tal loc mes
Don no·m val dregs ni l'aus clamar merces,
Ni del fugir no sui ges poderos.

Bona domna, si ieu fos leialmen
En vostra cort mantengutz ne jutjatz,
Lo tortz que·us ai fora dreitz apellatz,
Qu'ieu m'en puosc ben esdir per sagramen.
Doncs contra mi non avetz nu'll garen
Qu'ieu anc faillis, domna cortes'e pros,
Mas car vos am e tot cant de vos es
E car n'aus dir en mainz ries locs granz bes;
Ve·us totz los tortz, domna, qu'eu ai ves vos.

Per aital tort me podetz longamen
Gran mal voler, domna, mas be sapchatz
Que per be dir voill trop mais que·m perdatz,
Que·m gazaingnetz vila ni maldizen;
Car d'amor son tuit siei fait avinen,
E pois boni es vilas ni enveios,
Pois en amor non a renda ni ces;
Amar pot el, mas d'amor non a ges
S'ill fait e·ill dig tuit no son amoros.

Be fai amors a honrar finamen,
Qu'el mon non es tant rica poestatz
Que no fassa totas sas voluntatz,
E tot quan fai es trop bon e plasen;
E Dieus i les molt gran enseingnamen
Quan vole que tot fos mesura e rasos,
Senz e foldatz, sol qu'az amor plagues,
E paratge no·i des re ni tolgues
Pois fin' amors se metri'en amdos.

Bona domna, no creatz l'avol gen
Quez eu feze de mi doas meîtatz
For de mo cor que s'es en vos mudatz,
Qu'en u sol loc ai ades mon enten;
E sapchatz be qui en dos locs s'enten
Res non es menz de nesi voluntos;
E ges nul temps no·m plac tal nescies
Ni tal voler, anz ai amat de fes
Con fins amanz deu far, ses cor felos.

Be·m lau d'amor quar m'a donat talen
De lieis on es pretz e sens e beutatz,
Enbeingnamens, conoîssenz'e solatz;
Res no·i es meinz, mas que merces no·il pren
De mi d'aitan que m'esgardes rizen
Y. que-ni fezes senblan de bel respos:
Ab si il aitan for'ieu gais e certes,
E ja no vuelh pueys mens de vint e très;
Del sobreplus, el sieu bel plazer fos.

Al pros comte vuelh que an ma chansos
D'Engolesme, si vol la rend'el ces
Qu'ieu ai conquis, que ieu vuelh per un très
Qu'a mi no falh Lunelh ni Araguos.