Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire de Vic

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Aissi com cel qu'es en mal seignoratge
E no troba merce ni chausirnen
Ab son seingnor, ans car lo raub' e·l pren
Si volria mudar de son estatge
Sobre seingnor qui·l fos de bon usatge:
Atressi·m voill mudar de sa baillia
De lieis que m'a mort en sa seignoria,
E sai'n autra qui anc re no mespres,
Et es sos cors gais e bels e certes
Et ama·m fort mas no per drudaria.

E ieu anc tan non aie de vassalatge
Que·il auses dir mo cor ni mo talen.
Ni o farai tan cum aia mon sen,
Mas Deus mi do tal mal don eu enratge
Que lo·i dia tot per plan auranatge;
Qu'estiers no sui tan arditz que lo·i dia,
Tal paor ai que la bella paria
Qu'ieu ai ab leis no·m longues ni·m tolgues:
Mas ja pois mais preveire no·i vengue
Que ja per re viu no m' aconsegria!

D'aitan sui fols e fatz aital follatge
Com cel que près a estat longamen
Et es estortz, e pois vai enqueren
Tal re per c'om lo torn'en presonatge:
Atressi vau enqueren mo dampnatge,
Qu'ieu er' estortz d'afan e de folia
E voill tornar lai on amors m'aucia;
Mas tan m'es douz entre cen mais us bes
Que no·m membra d'afan qu'eu anc agues:
Ve·us tot lo meills per ver qu'en amor sia.

Mas si·m preses amors en so guiatge,
Que denan leis auses seguramen
Dire mo cor qu'ieu l'ai celadamen,
E qu'il vas me no camges so coratge
Ni no·m fezes so bel solatz salvatge,
Si aquest guit amors far mi volia.
Jamais en mi nuils hom no peccaria
Qu'eu no·l guies tan quan mos poders es
Et ab lo guit bon ostal no·l fezes:
Aital coven, Amors, vos en faria.

Bella domna, mei oill vos son messatge
Que res del mon no lur es tan plasen
Com vos, dompna, e tuit vostre paren
E cil que son de vostre franc lignatge;
Qu'ieu n'ai baisat mainz oalls e maint visatge
Car semblavon de vostre compaignia,
E n'ai faita ja maînta romaria
C'anc no preguei Dieu que d'ais mi valgues,
Mas de vos, domna, que en cor vos mezes
Que saubeses com e·us am ses bausia.

Ses bausia·us am e ses cor volatge,
Per la beutat e per l'enseingnamen,
Pel verai pretz e per l'acuillir gen
Pois forsa m'en amors per agradatge,
A cui det Deus aitan de seingnoratge
Que cui el vol destreing e pren e lia;
Que li mei oill m'an mostrada la via
Ab que eu eis me soi liaz e près.
E anc no cuit mais qu'a près avengues,
Qu'eu sui mortz près, e plus mortz qui·m solvia.