Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire de Vic

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Mos sens e ma conoissenza
M'an fait en tal loc chauzir
Don mi valgra mais suffrensa,
C'ara no·i pose avenir
Ni ges no m'en sai partir;
Donc be fatz gran faillimen
S'eu sec so que no m'aten!
Mas deus me lais segre tan
Que·ill sia encar denan.

E ja denan no·ill séria,
Si la sua grans ricors
Vas mi no·ill dessovenia;
E que la'n forses amors,
Qu'eu non ai autre socors!
Pero fait n'ai la meitat,
Et ill fera gran bontat
S'en l'autra part tan fezes
Don alcus bes mi vengues.

E ja de leis bes no·m veingua
Totz temps li serai aclis,
Qu'amors mi mostra e m'enseigna
C'ades en rie loc m'aizïs;
E si del be no·m jauzis
La honors m'en valra mais
Que d'autre loc us ries jais;
Donc s eu am a grant honor,
Per que·m vivairai aillor?

Aillors no vir mo coratge
Ni o farai ja per re,
Qu'anz li fatz lige omenatge
E·ill refer grat e merce
Per amor del palafre
Don si·m lai-sset davallar.
Donc no·i ac pro al mieu par ?
No; qu'amors fai l'uzurier,
Qu'ades, on m as s a, plus quier.

Pero del querre·m laissera,
S'amors tan no m'en forses,
Si que del tot m'en lunhera
S'aquesta amor oblides.
Mas per so l'estau de près,
Quar m' alegr' el sieu vexer,
E preira l'en pel jazer
Un dous esguart amoros,
E pel baisar bel respos.

Bel respos mi poyra faire
La bella vas cuy soplei,
Si·m disses, senes cor vaire:
« Bels amics, a vos m'autrey. »
Qu'el mon non a duc ni rey,
Ou'ieu caniges per totz sos fieus
Lo sieu ostal, s'era mieus,
On guarda so cors novel
Sobre totas beutatz bel.