Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire de Vic

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Gasc, pecs, latz juglars e fers.
Dechatz e fatz a revers.
A toz mais liges e sers.
C'uns no cre que t'en soffraigna,
E de toz bos aips esters,
Si tu ver dir en sofers,
Fellon surventes que·m quers
Aias, tal com a te taîngna.

Tan pauc vais en tos affars
Que no·t valria lauzars,
Mais laidirs e folleiars,
C'az autrui noz, te gazaîngna,
Que d'ai ren non es joglars,
Veils secs plus fels qu'us Navars,
Comols de toz mais estars
E ses tota bona maingna.

Dretz no·t daria ni plaitz
C'aver deguesses benfaitz,
C'a tota gen iest empaitz
Cui enoia ta compaingna,
Qu'enfrus e glotz iest e iaitz;
Mas car iest viells e defraitz
E freols com us contraitz,
Vol merces c'om s'i afraingna.

Gasc, malastrucs, ab sen pec,
Pois tau grans paubreira·t sec,
Ja lo sieu no·t tenra nec,
Sitot d'autres s'en estraigna,
Lo reys, c'om no·i aconsec,
Si trop non a forbit bec,
Mas a tu dara ses pec,
Car iest de pauca bargaingna.

E si en ballan t'en vas,
Joglars caitius, dolenz, las,
Mil vetz per portas iras
Batuz e tiratz per faingna:
De lui mi tenc per certas
Qe non a·l cor flac ni bas,
C'un don de ton prez n'auras
Ses tenson e ses mesclaingna.

E si nuls d'els ti mou laingna,
En l'ostal ton segnor as
Tos obs so pauc que viuras,
Qu'en aost t'aten lo vas
E non er qui·t plor ni·t plaingna.

Dels maestres te compaingna,
Gasc, que d'els te jauziras,
E si·l sirventes retras
A lor neboz, ben sabras
Que non er'obra d'araingna.

Note: of uncertain attribution; most likely by Gausbert de Poicibot.