home page ?


So nos retrais Marcabrus:
De bon pair' eys bon efan
E crois del croi per semblan
Segon qu'el nos o costrus!
Car sert es que criatura
Ressembla a sa natura.
Per que deu don' esgardar,
S'amar vol, cal deu amar!
Que-l fol engenra folia
E-l savi sen tota via.
Per que non cre natura si desvi,
Si per noirir non muda son cami.
Car noirimens, bos o avols, adoctrina
L'enfan per us de far aul obr' o fina!
Car per noirir bes o mal si compren,
Per que son mans fol o savi eyssamen.