The Democratic Republic of Poetry
Guilhem de l'OlivierTroubadoursProsodyContact UsLinks

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Aitant sert con ha tres leguas
D'Arle entro Tharascon
Son tres cauzas, sert en son,
A c'om conoys donnas peguas:
L'una es can fug solas
De cels en cuy fos honrada!
L'autra es cant hill retras
Al marit qui l'a preguada!
La tersa es .i. pauc fada:
Cant hom per ellas deissent
E non o sabon grazir,
Per qu'en fan mans endurzir
De far aquell onrament.
Per qu'ieu prec, vailha ho non vailha,
Cascuna si gart de failha.