Main PageTroubadours' ListingMore Works by Guilhem de l'Olivier

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Pros dona enamorada,
Pus a elegut amic,
Amar lo deu ses destric,
Can tot n'es malrazonada,
Ab que cruzelmen s'esdigua
Mostran brau semblan defor,
E que l'am defra son cor
Si qu'a luocx si mostr' amigua!
Car enaisi pot de cascuna part
Retener grat pros dona ses regart.