The Democratic Republic of Poetry
Peire CardenalTroubadoursProsodyNoveltiesLinks

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Lo segle vei chamjar,
Per que.m lais de chantar
Mais que per ren que sia,
Que silh que solon dar
Vei sofrachos istar
E querer tota via,
Et eu que soilh m'amia
E mos bras noit e dia
E tenir e baisar,
Car ja non o pois far,
Gardas cal es ma via.

Ma via, so mi par,
Non pot gaire durar
Qu'en tal istamen sia,
Car eu soil chavalchar
E soen vestirs far
E gran legor n'avia,
C'ara non sai que sia
Jois ni chans ni amia.
Be-m dei desconortar
De veire pretz mermar
Per mala senhoria.