Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

A totas partz vei mescl' ab avaresa
Gerra, per q'ieu vueilh far un serventes,
Qar ab gerra non s'eschai cobeesa,
E qar li croi Ric on malvestatz es
Son avar gerreian tot dia
E negus ren no donaria:
Pero cascuns volgra, con que-s poges,
L'autrui conqerre, ab que ren no i meses.

Cascus enten en aver gran richesa
L'uns de l'autre, tan enfruns segles es,
Mas en honor, en pretz ni en proesa
No fan forsa li croi Ric mal apres.
Mas cascus casar si volria
De l'autrui, mas ren no i metria.
E qan moron, perdon rendas e ces
E riqesas e tot zo q'an conqes.

Dieus qan mal es els crois Rics terra mesa,
Qe ill veston gen e manjon a despes,
E qan parentz qe-ill aion pren vilesa,
L'uns per l'autre no metrian poges:
Mais mantenen qi-ls en cresia
Plag aunit o trega en penria.
Aital conseilh donan tot a pales
Li Ric malvatz q'istan en Gapenses.

Lo segles es tot camjatz en malesa,
Que-l Rics malvatz avars vei c'onratz es
E-l pros Paupres envelitz per pauresa!
E-l crois Voutitz ten poder totas ves,
E-l leal, larg ses maistria,

E per savis usuriers e borges
Cels qi volon cobrar qatre per tres.

Si tortz fos dretz ni enjans lealesa,
Ni tolres dars ni largz peccatz merces,
Ni amta honors ni cobeitatz largesa,
Als crois Malvatz fora-l segles ben pres!
Qu'en els a tant de vilania,
D'ergueilh, de mal, de felonia,
De totz mals aips qe, si mals fosa bes,
Part totz agran li croi Ric pretz conqes.

En Gapences am ginosia.
Fa hom dos seinhors en un dia
E li ginos desfizan totas ves
Qant an fag mal apres dos jors o tres.