Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Un sirventes ai en cor que comens
Que cantarai al despieg de trachors,
En que dirai blasmes e dezonors
E trassions a miliers e a cens,
Car, si Caims a del segle semensa,
Esteves cre que fos de sa naissensa,
Qu'az Aenac fes tals tres trassios
Que non fera Judas ni Gainelos.

Quar aquil dui trairon en vendens:
L'un vendet Crist e l'autr'els ponhedors
E-s feron fort descauzitz vendedors!
Mas Esteves trais en aucizens,
Qu'anc sos pairis non i trobet guirensa
Ni sos fillols, don fes tal descrezensa
Qu'a lur disnar los aucis ambedos,
E pres lur ben quar l'avian somos.

Quant Esteves vai vezer sos parens,
El fa semblans que lur aia amors!
E ten auzels e cans e cassadors
E fai si mot amoros e rizens,
E vai manjar ab bella captenensa,
E, quant il an en servir entendensa,
El salh en pes com trachers desuptos
E auci cuecx e boviers e bailos.

Esteves es, a for dels aguilens,
Gros e redons, ples de malas humors,
E es dels fins trachors del mon la flors!
Per que l'agr' obs us fort grans pendemens.
Mas als pendutz seria viltenensa
Si el era de lur obediensa
Ni sela claustra era rezensios,
Quar anc no-i ac pendutz que tan fals fos.

Esteves fes l'autrier us ignocens
Quan fazia martirs e confessors
Az Aenac, e fes enguanadors
E fes trachors tot ab uns ferramens!
Mas aras fai hueimais tal penedensa
Qu'el fa ergueilz e las guerras comensa,
E alberga las tozas e-ls lairos,
E embla buous e froment e bacos.

Esteves, cant penras ta penedensa,
Al capelan, diguas en passiensa
Dels sirventes que t'ai fach un o dos,
Qu'adoncx poira auzir tas trassios.