Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Dels quatre caps que a la cros
Ten l'us sus, vas lo fermamen,
L'autre vas abis, selh de jos,
E l'autre ten vas orien,
E l'autre ten vas occiden!
E per aital entresenha
Que Cristz o a tot en poder.

La crotz es lo dreitz gofainos
Del rey cuy tot cant es apen,
Qu'om deu seguir totas sazos
Las suas volontatz fazen.
Car qui mais y fay mais y pren
E totz homs qu'ap lui se tenha
Es segurs de bon loc aver.

Cristz mori en la cros per nos
E destruis nostra mort moren.
E en cros venset l'ergulhos
El leinh on vensia la gen,
Et en cros obret salvamen,
Et en cros renhet e renha,
Et en cros nos volc rezemer,

Aquest fagz fo meravilhos:
Qu'el leinh on pres mortz naissemen
Nos nasquet vida e perdos
E repaus en loc de tormen!
En cros pot trobar veramen
Totz homs que querre l'i denha
Lo frug del albre de saber.

Ad aquest frug em tug somos
Que-l culham amorozamen
Que frugz es tan bels e tan bos
Que qui-l culhira ben ni gen
Tostemps aura vida valen!
Per qu'om de culhir no-s fenha
Mentre qu'en a loc e lezer.

Lo dous frug cuelh qui la cros pren
E sec Crist vas on que tenha,
Que Critz es lo frugz de saber.