Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tan vei lo segle cobeitos
Plen de maleza e d'engan,
Que ges lo paire en l'enfan
No-s pot fizar-denguns d'abdos.
Per qu'ieu n'estauc tan consiros
Qu'a penas en puesc nuil ben dir,
Si doncx non volia mentir:
Per qu'ieu volgra c'autre monz fos.

Tan son li orde envejos,
Plen d'erguelh e de mal talan
Que, per sert, mais sabon d'engan
Que raubadors ni mals cussos.
E si podon parlar ab vos
De ren que-us queran de non dir,
Non lur o poires escrimir
Plus que s'eras fraire abdos.

Per deniers trobares perdos
Ab lor, s'aves fach malestan!
E ezuriers sebeliran
Per aver, tan son cobeitos,
Mas ges lo paubre sofrachos
Nuil temps non er a sebelir,
Ni vezitar ni acuillir,
Si non era pozestados.

E d'aco baston lor maizos
E belz vergiers a l'ombr' estan!
Mas ges li Turc ni li Persan
Non creiran Dieu per lur sermos
Qu'il lur fassan, car paoros
Son de passar con de morir,
E aman mais de sai bastir
Que lai conquerre los fellos.

En aital orde dos botos
Non daria ni lo pres d'un gan
Qu'il non fan mas querre tot l'an
De que compran de bons peissos,
Blancx pans e bons vins saboros,
E volon caudament vestir
Que-l fretz non los puesqu' envazir.
Dieu plagues de lur orde fos--

Sol que fos ma salvatios
Mas tan paucx en vei assantir
Que aco me fai refrezir:
Per qu'eu d'els non soi talentos.