Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Bel m'es qui bastis
Sirventes faitis
De faisson,
Bel e ses totz sis,
D'amor gent assis
En gai son.
Pueis quals que l'aprenda,
Abanz que-l reprenda,
Regart la razon
Pueis lo don o-l venda
A tal que-l revenda
Can veira sazon
E-l retraia
Lai don aia
Anel o cordon,
O assaia
So de saia:
Rauba de Gordon.

Be-m tenc ad afan
La vida que fan
Li malvas,
Car venon ni van
Atras ni avan
Mas el vas.
Mas pres que lur vida
Cant mortz los envida
Ni lur es al las:
Car tan descausida
Vida an causida
Li doloiros las
Qui non dona
Ni perdona
Als sieus ni ten pas
Mal meissona
E pietz sona
E vai a mal pas.

Ben m' agra estort
Qui non fezes tort
Luenh ni pres:
Dic o per la mort
Que tal fer e mort
Qu'a bon pres
Mas per que non mena
Aquel que semena
Malvestat ades
Als autres eslena
A for de balena
Que-ls beu des a des
E car cuda
Gen vencuda
Menar entrepres
A perduda
E venduda
Valor a espres.

Ben tenc per cortes
Aquel qu'en cort es
Can desfai
Un fait qu'a enpres
Us rics mal apres
Don tort fai.
Fort es bella causa
Qui malvestat causa
A home savai!
E sel que la-ill lausa,
Cant es sotz la lausa
Pensatz cosi-l vai.
Qui follia
Ab follia
Malvestatz dechai,
E desvia
De la via
Lo malvais, don chai.

Ben es aparven
Qu'el vida parven
Dels peiors
On mais an de sen
E plus bas deissen
Lur sejors,
A for de balansa:
Con plus aut s'eslansa,
Plus bas fai son cors.
Mala es la coindansa
Don hom chai en dansa
On non es socors.
Mas desire
Que asire
L'afar dels trachors
Qu'ab aussire
Esser sire
D'Anjou ni de Tors.

Ab mentire
Non me tire
Cui sec desonors,
Car del dire
Es a dire
Lo bens e l'onors.