Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ges non me sui de mal dir chastiatz,
Qar de mal far la genz non se chastia.
Que de mal far deu hom aver feunia
E de feunia deu eissir mals glatz
E de mal glat blasmes als encolpatz
E de colpa pena als malfachors:
Qu'en aissi vai lai on drechura reinha.
E qan non es qui la colpa destreinha,
A tot lo menz lo malditz e-l clamors
Es als blasmatz ancta e desonors.

Per so es crois homs malvatz apellatz
Qar es us vas mals on estai feunia
E cobeitatz e ergueills e bauzia,
Tortz e mentirs e mala voluntatz:
Ad aital vas es dicha malvestatz
Si con es dich'al valen li valors!
E malvestatz que los malvatz enpreinha
Fai o aissi co nlo fuecs de la leinha,
Que la destrui la flama e-l calors:
Aissi destrui malvestatz sos seinhors.

Qar destruitz es homs desapoderatz,
Qan l'a sotz mes l'avolors res que sia:
Qar son bon sen ha vencut la folia
E-l tortz lo dreg e la vertut peccatz.
Aquel homs es piejers que vis tornatz
Don eissida es tota-l bona sabors
De que pros homs jamais beure non deinha.
E malvestatz que los barons enseinha
Vira los tan de malvais en peiors
Tro los ha voutz de lairos en trachors.

Gaug deu aver qui non es lur privatz
E qui no vol anar per aital via,
Qar hom non pot aver la lor paria
Si non es fals e glotz e renegatz
Que lor aiut a far los lagz baratz.
Per que volon glotos e raubadors
Que tollan pan e vin e carn e leinha,
Vaquas e buous, que neguns no s'en feinha,
Vignas e pratz e terras e laors,
Fieus e alos, mas e castels e tors.

E-l diables, qu'a manz homes levatz,
Que-ls montava tan aut cum far podia,
Tro al derrier que los en deissendia
En tan bas luoc que era deshonratz--
Aqo fai el de las granz poestatz:
Mals e felons e dezeretadors
Cui diables conseilla et engeinha!
E ja non vol que de Dieu lor soveinha,
E mostra lor que segan aquel cors
Que non teman Dieu ni predicadors.

Et ieu azir home qu'en aissi reinha
Tan que--si Dieus m'aconseilh ni-m manteinha--
Non vueill esser un d'aquels tolledors
Per tot l'aver de set emperadors.