Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Lo jorn qu'eu fui natz
Mi fon aitals dons datz:
Que-m plagues captenensa
D'omes enseinhatz
E-m pezes malvestatz
E faitz desmezuratz.
Per qu'ieu port penedensa
Dels autrui peccatz,
Car mi don marrimen
De l'autrui fallimen,
E no-m volv ni no-m vire
Ni-m mude leumen
Per negum estamen
Que ieu tort non aire!
E-ls malvas repren,
E Mort car non los pren.

Ben son aparven
Li pros e li valen,
Que ab joi et ab rire
Et ab parlar gen
Estan entre la gen,
Ab bel captenemen
--Ses enuech far e dire--
Aman e serven!
Mas d'aquels es cartatz
Que-l mon fo semenatz
D'una laga semensa
Que ten empachatz
Los regnes e-ls comtatz,
Don ieis desconoissensa
E tortz e baratz
Que s'espan ves totz latz.

Tan vei d'omes fatz
E tan de trop salatz
Que negus en parvensa
No-m par atempratz
Car a cavals carguatz
Trop los desvergonhatz
Que ses tota temensa
Fan las falsetatz.
L'uns tol e l'autre pren
E l'autre es coyssen!
L'autre es en consire
Car hom si defen!
L'autre embla e men,
E l'autre va aussire
Homes per argen
E l'autre per nien.

Ges no s'en repen
Qui tot l'an vai tolen
E ista en dezire
Et en pensamen
De l'autrui cazamen,
Cossi-l fassa perden
A son don et el tire
L'aver e-l reden.
Non deu esser nomnatz
Entr'els omes lauzatz,
Car la rens que plus gensa
Los pros e-ls prezatz
Es bona voluntatz,
E-l res que plus bistensa
Los malauratz
Es volers desonratz.

Assas es viltatz
De condutz e de blatz,
Mas d'amor es faillensa
E de faitz onratz!
Et es petit amatz
Lo paures e-l cochatz,
E troba bevolensa
Lo ricx e-l sobratz.
E-l paures non a sen
Encontra lo manen,
E sap mais us trahire
Que duy ignoscen,
E-ls ditz de Moysen
Non vol hom tant escrire
Can d'un mescrezen
Que sas paraulas ven.

Pro aura de martire,
Si no se repren,
Aisel que per argen
Trais ni es trahire,
Qu'ins el fuec arden
D'enfern fai bastimen.

Toloza can remire
Vostre fag valen
E vostre parlar gen,
Autres ciutatz n'aire
E ten a nien
De bel enseinhamen.