Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Non cre que mos ditz
Avols homs los entenda,
Ni tan sia arditz
Que als faitz man estenda,
Car sos esperitz
Vol qu'en tal ren s'enprenda
On pres es peritz,
Qui que-s vueilh l'en reprenda!
E negus escritz
Non cre que l'en defenda,
Ni clamors ni critz,
Ni ja sia auzitz
Dretz ni essauzitz,
Qu'ades Dieu non offenda
Ab faitz deschauzitz.

Li magers valors
E-l mielhers qu'el mon sia
Es dos e socors
La on merces la guia,
Mas als tolledors
A cui par sens follia,
E blasmes lauzors
E tortz faitz gaillardia,
E anta honors
Ez enueis cortezia,
E donars dolors
E tolres doussors,
E chanz l'autrui plors
E gautz l'autrui feunia
E l'autrui clamors.

Ar podes vezer
D'avol home que cuda,
Qu'el cuda valer
Quan non val ni ajuda,
Mas al cap del ser
Que-l coita es venguda,
Al redier cazer,
Que-l mortz es pres saupuda,
El part son aver
Si con causa perduda
Que non pot tener,
E deves saber
Que, s'ages poder,
La sordeior remuda
Volgra retener.

Hom, car no-t sove
Mentre vius en bobansa
Consi ni de que
Fust faitz en comensansa
E soveigna te
En ta gran benanansa
Que-s fai ni deve
Tot quan metz en la pansa,
E regarda be
Ta vida e balansa
On va ni don ve,
Quar si de vil re
Fust faitz, lo cove
Que tornes en l'estansa
D'avolor ganre.

E que vos en par
De ric home quan pessa
En gran tortz a far
E en pauca despessa,
En petit donar
E en tolre gran cessa
El meteus esgar
Con i es terra messa
Con si pot cuiar
Que Dieus ni dretz ni messa
Lo deia gardar
Ni quan vai pregar
Dieu denan l'autar,
Qual vot ni qual promessa
Li vai presentar

Qui vai Dieu pregar
E ren non vol far
De ren que-l anc dissessa,
Pauc li deu Dieus dar.