Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Predicator
Tenc per meillor,
Quam fai l'obra que manda far,
Non fas selui
Que l'obra fai
Que als autres vai predicar.

Qui en predic
Met son afic
Lo fach e-l dich deu ajostar,
Car meils lo cre
Aquel que-l ve
Son predic per l'obra mostrar.

Ar escoutat,
Per eus vostre at,
E non vos grev al comensar
Que, a derrier,
D'autre Gautier
Cug que m'auzires violar.

Ieu ai en cor
Que, per demor
Ni per rire ni per jogar,
No-us diga huei
Mal ni enuei,
De guiza que-us deia pezar

No-us dirai ren
Mas sol per ben
E per obs e per esmendar,
E s'ie-us repren
Adrechamen
No m'o deves a mal tornar.

Que son enfan
Bat hom enan
E-il castia sos malestar
Non fai l'estrain,
De cui no-l tain
Si-l vezia peiras lansar.

Me tain de vos,
Per qu'es razos
Que vos castic, si o sai far,
Mas no m'a at,
Que n'ai tal grat
Com a, de rascas, penchenar.

Con plus vos dic
E plus m'afic
En vos, castian, enseinhar,
Vos fest pejor:
Per c'ai paor
Que m'en covenga a laisar,

C'aitan si pert
Qui en dezert
Semena fromen ses arar
Ni en chalmeil
Espan son meil:
Non sap gaire de laorar.

Qui vaissel plen
D'alcuna ren
Cuia emplir en nou voidar,
Petit en sap,
Que plus no-i cap
Si so que-i es non vol gitar.

Vos, ses vaissel
Cortes e bel,
Que ren no i cal meillurar:
Mas car ses ple
De tan vil re
Don farias ben a semar,

Semar vos voilh
De gran orgoilh
Que-us fa conbatre e rainar,
De cobeitat
Don ses enflat
Que-us fa mentir e prejurar,

De mala fe
Don ses tan ple
Que l'uns no-s fiza en son par,
De totz los mals
Ques a hom fals
Que mostran via d'enganar.

Voill vos gardes,
Pois apenres
La qual via deu tener bar,
Car de cusso
Tro a baro
A longa via az anar.

Mas per aver,
No-s desesper
Paures hom ni aco non guar,
Que no-i fai re,
Segon qu'ieu cre,
Mas sol la via empaitar.

Vers es c'argens
E garnimens
Fan de cusson baron semblar,
Mas tot es fals,
Que desleials
Escutz es ab lo mantel var.

Tals a vestit
Drap de samit
E pot be gran aver mandar,
Que ges no-l do
Nom de baro,
Quan li vei malvestat menar.

E tals es nus,
Que non a plus
C'aquel c'om porta bateiar:
Sol car es pros
E-il plas razos,
Lo deu hom baron apellar.

Per que vos quier
Que drechurier
Siatz e voillatz gazanhar
Nom de baro,
Gardan razo
On plus fort la poires gardar.

Digas vertatz
Merce obratz
Ab donar et ab albergar
La paura gen,
Car li manen
Devon los paures arezar.

E sias dous
E piatous!
Non vos doptes abandonar
A caritatz
Car, so sapchatz,
Non i pot hom mal mercadar.

Sias umil,
Si c'al plus vil
Sufratz que-us puesca foleiar
Si cors li-n ve:
Pueis trop merce
Si la vos denha demandar

Perdonatz leu,
Vengatz vos greu,
E non vos cal cheira portar!
Amas amix
E enemix,
E no-us cal anar outra mar.

Ja hom cochos
Non torn de vos
Ses conseil, si li podes dar,
C'aissi cove
C'om greuge se
Per los autres en aizinar.

Car hom non a
Valor en va,
Ans la li coven a comprar
De son aver,
De son saber,
De son conseil, de son parlar.

Tot son esfors
D'arm'e de cors,
Deu hom metre en Dieu amar!
Pueis am la gen
Tot eissamen
Com se, e no-i cal ren glozar.

Sapes cals es
Pros e cortes
E cal deu hom baron clamar
Aquel que fai
So qu'a Dieu plai
E si garda de son pezar.

E sabes cals
Es homs leials
E cals pot leial anar
Qui la lei cre
E la lei te
E segon la lei vol obrar.

Qui aisso fai
Ab Dieu s'en vai,
Que res non li o pot vedar,
E-l guizardons
Sera plus bons
C'om no pot dire ni pensar.

Qui pros sera
Pro si aura,
E qui volra la lei gardar
Es la leis lui,
Si c'anbedui
Cascuns er garda de son par.

Et ab aitan,
Anem enan
E laissen lo sermon estar!
Qui ben fara
Ben trobara!
Per c'om di: que cascuns si gar.