The Democratic Republic of Poetry
Peire CardenalTroubadoursProsodyNoveltiesAnamorphisms

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Domna que va ves Valensa
Deu enan passar Gardon!
E deu tener per Verdon
Si vol intrar en Proensa.
E si vol passar la mar
Pren un tal guvernador
Que sapcha la Mar major,
Que la guarde de varar
Si vol tener vas lo Far.