Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Sel que fes tot cant es
Salve-ls pros e-ls cortes
E la cort e-ls borgues,
A cuy yeu soi trames
Per dire so que say:
Un ric rey, valen, gai,
Que mante pretz veray
Que tot cant ditz e fay
Son cortezia e sens.
Ja homz croys ni malvas
No-s meta en son pas,
Que no-l vol en sa fas,
Ans es del vezer las
E fay lo-y aparven,
Del cocelh que y pren.
Que l'autrier, mo vezen,
En triet mays de cen,
Tot lay fors en la plassa,
E-ls mes en la palhassa.
La palhassa e-l naus
E-l serpens qu'esta braus
Y an ben at avut:
Per que-l reys a volgut
Metre tot son afic
En un onhemen ric
Dont li malvat mendic
Seran onh e-l dolen.
S'estays suau ni jen
Ie-us dirai l'onhemen.
--De neula e ven
Es tot lo pus e-l mays.
Vieuladura e lays
Y a mes, e sos gays,
E critz d'escaravays
E trufas de Roais!
Tric, martel e sembel
E trinhon de martel
E reget de vedel!
E-l sen de femna fada,
Vent et aura levada
E-l chant de la copada!
E la color del vi
E rumor de say
E mal dig de vezi.
E a-i mes lo say
De. viii. codols aiguens
Tortis e voutas gens
Ab amoros motz fens!
E retin de ribeyra
E-l chant de la bergeyra,
E trichamen de feyra!
E la plata del glas
Que-s fa en la fornas
E-l trot del romieu las
E tria e dos as!
E anar de seiro
E bram de lebrairo
E dolor de tabo
E de colp d'esquino!
E flairor de cozina
E de dolor d'esquina
E de lag de galina.
Non parletz de mezina
Mas que l'onhemens l'a.
--Lo vayssels on esta
No tenc per matrassa,
Qu'el mon non a vila
Sapcha dire cossi
Sobre qui non lo-y di:
Lo vayssels es d'aur fi!
Gergonse e robi,
Safiri e granat
I son encadestat
Que geton tan clardat
D'un ver jaspe gotat
Es fait lo cobessel
E, desus, un pomel
D'un carboncle novel
C'anc homz non vit tan bel
Ni de tan gran valor.
--Entorn lo cobertor
Son las set artz d'amor
E li fin aimador:
Piramus e Tibes,
Felis e Plaries,
E dels autres ben des.
E a-y mes en apres
Blancaflor e Floris!
E Tristan, c'anc non ris,
Amet Yseutz la blonda.
Entorn la revironda
A mes la mar prionda
E-l saut de Maribonda
E-l ost d'Archimalec.
--Capadosi e Grec
Lo feron a Malbec,
Otra part Ermenia,
E-l soudas de Turquia
Trames lo l'autre dia
Say als Francx per prezen.
Segon mon essien
Val dos quintals d'argen
O-y soy del tot falhitz.
-L'onhemens es complitz
E pastatz e pestritz!
E qui er ben aibitz
Ni francs ni amoros
Tragua se sa vas nos
Vas l'enguen pressios,
Que es tan bels e bos
Que totz gueritz sera
Ades per ma e ma!
E qui vergonh' aura
Estug l'al endema.