Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Una ren ai conoguda
De trassionz e d'enguanz:
Cals que sia-l guaps ni-l bruda,
Piegers es colpa que danz!
Que del dan guaris le traitz,
E-l tracher non es ja guaritz
De la colpa, a nuil temps mais.

Tan es malvestatz creguda
E creis ades a totz anz
Que cascuns malvais hom cuda
Esser valenz e prezanz
Sol sia bels e ben vestitz,
E-l tortz qu'es fatz es mas vertitz:
Garda si-l semblanz es verais.