Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Cardenal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Si tots temps vols viure valens e pros
E que tots hom te tenya per valen,
E guazanyar Dieu a te e la gen,
Sies leyals e fis e valeros.
Car hieu crey qu'a Dieu playa
Home leyals e-l segles que s'en paya!
E tu'n vals mays s'est leyals, ples de be,
Car leyaltats en l'hom tot be rete.

Sies tots temps plazens ez amoros
E saluda, s'-pots, primeramen,
Segons dever saludan bellamen,
Honran a tots, segons que es rasos,
E tal a cuy s'eschaya,
C'al trop cortes dits hom qu'el parla braya.
Tot trop son trop, e qui trop fay de se,
Lo trops no-y tanh, e-l pauchs i descove.

Ja per gran dan no seras cossiros
Ne per gran be no-t tendras trop jausen.
Mas vulles far tos fayts saviamen,
E fay los tals que-ls tinguen tuyt per bos.
Tos enamichs apaya
Ab jent parlar, mas dels fayts los esglaya.
Perdona tost leu fayt quan s'esdeve,
E del grieu fayt ajes fera merce.

No prometes si no vols far tos dos
Ne no queres trops grans dons examen:
Serviras be coma savi serven
E despendras part poder a sasos.
Fals consells te desplaya
E pietat dels paubres tos cors aya.
A ton amich val quant auras de que,
Qu'axi'n pot fer ell, si tals cas te ve.

Ves ton amich no-t mostres trop iros
Si tots tos mals te blasma e-t repren,
Car cell be-t vol que-t castiga soven,
E a cuy play la tua faillisos
Amor no t'ha veraya.
Enans dels ops a ton amich asaya
E gens d'amar no-t avantes dese,
Si dons no-l plats avans l'amor de te.

Al plasent hom no-t mostres corrocos
N'al corrocos alegre ne jausen!
Ne-l lausenjers no-t trobe lleu cresen
Ne lo paubres trop avar ne pitos.
Ne-l mals de bona paya!
Ne coberts hom ton cor clar no-t sostraya,
Ne savis hom no-t trob fat, ni per re
Lo fats savi ne-l fals de bona fe.

Humilitats te playa,
Qu'en cre. . . . . . . . aya
. . . . . . . . . . saubes trop de . . . . e
. . . . . . . . . . s valens qu'en e.