Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Rogier

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Al pareyssen de las flors,
Quan l'albre-s cargon de fuelh,
E-l tempz gens' ab la uerdura
Per l'erba, que creys e nays:
Doncx es a selhs bon' amors,
Qui l'an em-patz ses rancura,
Q'us ues l'autre non s'erguelha.

Bos drutz non deu creir' auctors
Ni so que ueiran sey huelh
De neguna forfaitura,
Don sap que sa dona-l trays!
So que ditz qu'a fait alhors,
Creza, si tot non lo iura,
E-sso que-n ui dezacuelha.

Qu'ieu uei de totz los melhors
Qui senpr' en deuenon fuelh,
Qu'enqueron tan lur dreytura
Tro que lur dompna-s n'irays.
E-l ris torna-ls pueys en plors!
E-l folhs per mal' auentura
Uai queren lo mal que-l duelha.

Qu'amors uol tals amadors,
Que sapchon sufrir erguelh
En patz e gran desmezura!
Si tot lor dompna-ls sostrays,
Paucs plagz lur en sia honors,
Quar si-l sap mal ni-s atura,
Ylh querra tost qui l'acuelha.

Per aquest sen suy ieu sors
Et ai d'amor tan quan uuelh,
Quar s'elha-m fay gran laidura,
Quant autre-s planh, ieu m'apays.
Si tot s'es grans ma dolors,
Sofier tro qu'elha-m melhura
Ab un plazer qual que-s uuelha.

Mais uuelh trenta dezonors
Q'un'onor, si lieys mi tuelh,
Qu'ieu suy hom d'aital natura,
No uuelh l'onor que-l pro lays.
Ni ges no-m laissa-l paors,
Don mos cors non s'asegura,
Qu'ades cug qu'autre la-m tuelha.

De mon dan prec mos senhors,
Mas l'amor de midons uuelh,
E que-l prenda de mi cura,
Que trop es grans mos esmays.
Molt mi fera gen secors,
S'una uetz ab nueg escura
Mi mezes lai, o-s despuelha.

Peir Rogiers li quier secors,
E si-l mals longueitz li dura,
Pauc uiura, qu'ades rauguelha.