Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Rogier

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tan no plou ni uenta,
Qu'ieu de chan non cossire,
Frei' aura dolenta
No-m tolh chantar ni rire,
Qu'amors me capdelh' e-m te
Mon cor en fin ioy natural,
E-m pais e-m guida e-m soste,
Qu'ieu non suy alegres per al
Ni alres no-m fai uiure.

Ma dompna es manenta
De so qu'ieu plus dezire!
Del donar m'es lenta,
Qu'anc no-n fuy may iauzire!
Ben sai que pauc l'en soue,
E ges no-m part ioc cominal,
Qu'ilh pensa petit de me
Et ieu trac per lieys mal mortal,
Tal qu'a penas puesc uiure.

No trop qui-m guirenta
Ni qui m-o auze dire,
Q'un'autra tan genta
E-l mon se li ni-s mire!
Ni d'autra non s'esdeue,
Mas qu'om digua que re no ual,
Qu'elha ditz e fai tan be,
Q'una contra lieys no sap sal!
Tal domna fai a uiure.

Si s'en fenhon trenta,
Ges per so no-m n'ahire!
Cuy que-s uol si-s menta,
Qu'a mi-s denh'escondire!
Qu'adonc sai ieu ben e cre
Q'us non a dompna tan cabal,
Quan quecx la lauza per se,
Que s'el n'auia un'aital
Ben pogra ses lieys uiure.

Greu planh mal que-n senta
Drutz, quant es bos sufrire,
Qu'amors es ualenta
Seluy que n'es chausire!
Erguelh no uol ni mante,
Ans qui lo-lh mostra, lieys non cal,
Que mais n'auria ab merce
En un iorn qu'en dos ans ab mal
Sel qu'ab erguelh uol uiure.

Si uns s'i prezenta,
Que-l denh lonc se assire,
Ges no m'espauenta,
Qu'ab mi l'ai a deuire,
Que dona, quant en pretz ue,
Deu auer fin cor e leyal!
E non crezatz que-s malme
Contra son bon amic coral
Als dias, qu'ay'a uiure.

E s'il fay paruenta
Que-l guinh ni-l huel lor uire,
Per so no-s guaimenta
Mos cors ni-s mand'aucire!
Que dompna fai manta re
Per que plass'a totz per engual,
E quasq'un cum li coue
Deu aculhir dins son ostal,
S'ab gran bontat uol uiure.

Peir Rogiers per bona fe
Tramet lo uers denant nadal
A sidons, que-l fai uiure!

Clama li per gran merce
Qu'aprenda-l uers denant nadal,
S'ab ioy de lui uol uiure.