The Democratic Republic of Poetry
Peire VidalTroubadoursProsodyNewsletterLinks

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Car'amiga dols'e franca,
Covinens e bell'e bona,
Mos cors a vos s'abandona
Si qu'ab autra no s'estanca.
Per que.us port amor certana
Ses orguelh e ses ufana,
E mais dezir vostr'amansa
Que Lombardia ni Fransa.

Quar vos etz arbres e branca
On fruitz de gaug s'asazona:
Pero qui a vos s'adona
No tem folzer ni lavanca.
Quar vostr'amors segurana
Gueris e.m reven e.m sana,
E.m toll enuei e pezansa
Ab gaug de fin'alegransa.

Qu'ab color vermelh'e blanca
Fina beutatz vos faissona
Ad ops de portar corona
Sus en l'emperial banca.
E quar es dols' et humana,
Teno.us tuit per sobeirana
De joi e de benestansa
E de valor e d'onransa.

Ges no.s dol de pe ni d'anca
La bella Na Guillamona
Ni es falsa ni fellona
Ni porta soc ni sanca.
Anc tan gentils ciutadana
No nasquet ni tan dolsana,
Neis la filha Na Constansa,
Per cui Jovens saut'e dansa.

Qu'om no.m poiria ab planca
Gitar del ling de Narbona:
Quar en tan quan revirona
Cels, non a saura ni danca
Tan avinent crestiana
Ni juzeva ni pagana,
Que denan totas s'enansa
Vostra covinens semblansa.

Vielha rica tenh per manca,
Quant a poder e no dona
Et acuelh mal e pieitz sona!
Pretz la meins que s'era ranca.
Mas de gentil Castellana
Ben fait'ab color de grana
Am mais sa bon'esperansa
Que pel froncida ni ransa.

Qui d'En Diego s'arranca,
Non a mestier mas que.s pona
O qu'om tot viu lo rebona
En privada pozaranca,
A lei de chica vilana
Recrezen, cor de putana,
Si tot'al taulat se lansa
Ni.s ponha d'emplir sa pansa.