Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Vidal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tart mi veiran mei amic en Tolzan
E tart veirai lo Pueg e Monrial,
Que remazutz sui del tot a'N Barral,
Mon bell Rainier, que truep fin e certan.
A Na Loba, dona, quar no.us remir,
Dels heulhs vos plor e del cor vos sospir,
Quan mi membra vostre cors avinens
E.l dous parlars e la cara rizens.

E quar avetz tan ric pretz sobeiran,
Per enveja.us volon las melhors mal!
Ma bella domna dols', a vos que cal
Qu'a totas podetz dir: tas te, milan
Quar mielhs sabetz honrar et aculhir,
Per so.us vol hom mais vezer et auzir,
Pueis de beutat viest se vostre jovens
E.l dous parlars e.l galhardi'e.l sens.

Na Raimbauda, dona, d'aisso.m van,
Qu'ieu penrai ort a Biolh e cazal!
E si.us pagatz d'amor emperial,
Per la montanh'oblidarai lo plan.
A bella domna, cui am e dezir,
Qu'ieu no.m poirai jamais ses vos sufrir!
E prenda.us en merces e chauzimens,
Pus en vos es mos cors e mos talens.

Dona, ben aic l'alberc San Jolian,
Quan fui ab vos dins vostre ric ostal!
Qu'anc Dieus no fetz tan avinen jornal,
Cum aisselh jorn que.us formet de sa man.
Meravilh me co.us saup ten gen bastir,
Mas aitals armas fetz per mi aucir.
Mas conort n'ai qu'es trop rics e valens!
Si m'aucizetz, honratz sui e jauzens.