Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Vidal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

En una terr'estranha
Trobei amor privada
E gent ben essenhada,
Cui ja Dieus non sofranha
Aitant quant ieu dezir ni vuelh,
Sal Dieus las domnas de Biuelh,
Quar en lor es pretz e valors
E gaugz e solatz et amors,
Totas beutatz e totz plazers,
Totz bons sens e totz bels sabers,
E Dieus pauzet las prop de se,
Quar vi en ellas tan de be.

Per qu'ieu am mais montanha
Ab neu et ab gilada
Qu'ampla terra ni lada
Ni ribeira ni planha.
E non o dic ges per erguelh,
Mas ma domna me dezacuelh
Qu'avenhat es que.m n'an allors,
E non cre que.l sia honors
Mos maltraitz ni mos decazers:
Mas fai aitan de sos volers,
E pot o far, que ja per re
No.lh volrai mal, cum que.m malme.

Be.us dic que pauc gazanha
Qui destrui sa mainada,
Que cortz non es honrada,
Des qu'om pros no.i remanha.
Quar mi part de s'amor, m'en duelh,
Quar tan valens no cre.s despuelh,
Que bel'es sobre las gensors
Plus que roza sobr'autras flors!
E si.l plagues lo remaners,
De sai fora.l gratz e.l lezers:
Mas ieu parli no sai de que,
Qu'on mais la prec, pieitz s'en capte.

Et ai ben dreg que.m planha,
Si sui perdutz em bada,
Qu'Amors no.us ai tocada,
Mas mi ten en tal lanha,
De que ploron soven mei huelh
Si que la car'e.l pieitz m'en muelh.
Gran mestier m'en agra socors
D'amics o de mantenedors,
Quar anc no fon sauputz mos vers,
Si.m ten amezurat temers:
Tan vos am de cor e de fe,
Que nulh amic de vos non cre.

Quar pus qu'obra d'aranha
No pot aver durada
Amors, pus es proada,
Qu'ab ditz daur'ez aplanha
Tals qu'a.l cor de vilan escuelh:
Per qu'ieu fas d'Aurenja Nantuelh,
Que.ls plus cortes vei neis peiors
Ves domnas e ves amadors.
Per que val mais bons esteners
Que fols parlars! mais bels parers
Vuelh far als pros, quan s'esdeve,
Mas del ver tenc l'air'e l'ale.

Domna, Dieus qu'es lials e vers
Vos a dat pretz, honors e be
Pro mais que no.n retenc a se!
Que manhta gens ditz de vos be,
Que lui renega e mescre.