Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Vidal

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tant ai lonjamen sercat
So qu'ops no m'avia,
Qu'enaissi o ai trobat
Cum ieu o queria.
Perdut ai e mescabat
So qu'aver solia,
E re non ai gazanhat
Don mos Amics ria.
E folls, quan fai foldat, cuja far sen
E no.s conois tro que.l vai malamen!
Qu'ieu.m sui lunhatz de plazer e d'onransa
E chauzimens ab lieis ren no m'enansa,
Que.l cors e.l cor de mi e la valor
A e no.m val ni ieu no.m vir alhor.

De joi don a gran viutat
Me fai carestia,
Mala vi sa gran beutat
Et sa cortezia.
Trait m'a e galiat!
Ab bella paria
M'a si tot mon cor emblat,
Que ja no.l creiria.
Lei ami plus que mi, per que.m repren
Et enquier me mon dan ad escien!
Qu'ab lieis non truep amistat ni pitansa
Ni chauzimen ni negun'acordansa!
Qu'eu clam merce e merces no.m socor!
Merce claman cug morir de dolor.

Tan clam ab humilitat
Merce cascun dia,
Merces faria peccat
Si no m'en valia.
Mot ai chauzimen cridat
Ves que pauc m'embria!
Pos ab lieis no l'ai trobat,
Eu cre que mortz sia.
Ma don'a mort merce e chauzimen,
Son dous esgart e sos bels hueils desmen,
Ab que.m mostret tan corteza semblansa,
Qu'ieu cugei plus aver que.l reis de Fransa.
De so.m sembla heregg'e traidor
Qu'ap bel semblan met home en error.

A bel senher Castiat,
Cum muer de feunia,
Qu'ab bel semblan m'a nafrat
Ma mal'enemia.
E ges aitan de bontat
No.m demostraria,
Que.m fes amor de cunhat,
Qu'ab tan ja viuria!
Qu'om sofrachos, que d'amor a talen,
So que s'en pot aver, aquo s'en pren!
Et ieu estau en atrestal balansa.
Mas en bon'esmenda n'ai esperansa,
Que.m socorra de las penas d'amor,
Que valer deu don'a son amador.

Ar tem que dic gran foudat
Per ma leujaria:
E deu.m esser perdonat,
Car no sai que.m dia.
Que veg mi apoderat
Del tot a sa guia:
Fassa ne sa voluntat,
Que la fin faria.
Bona domna, si.us platz, a vos mi ren,
E si no.us plaz, si m'o fatz issamen!
Que be conosc que per negun'esmansa
No.us ai forsa: mout trai greu malanansa
Chaitius que chai en ira de senhor
E non troba sosteing ni valedor.

Tro qu'aja Rozer passat
Lai vas Lombardia,
Non aurai mon cor pagat,
Cum qu'ieu sai m'estia.
Tant ai de Proens'estat,
Qu'ieu tem que m'aucia
Ma don'et aura.m honrat,
Si tost o fazia.
Qu'aver dei ben vergonh'et espaven,
Quar ai estat de liei tan lonjamen.
Si tals peccatz no fos dezesperansa,
Dezesperatz me for'ieu ses duptansa,
E ren m'a lieis a lei de bauzador,
Et ilh fassa.n so que.lh torn ad honor.

Hueils de merce, bocha de chauzimen,
Nulhs hom no.us ve que no.l fassatz gauzen.
Per qu'ieu ai mes en vos ferma fiansa
E tot mon cor e tota m'esperansa,
E fatz de vos ma domn'e mo senhor
E.us ren mon cors de bon cor e d'amor.

Na Vierna, be.m vai per vostr'amor,
Ab sol que vis Chastiat mon senhor.