Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peirol

Pos de mon joi vertadier
Si fan aitan voluntier
Devinador e parlier
Enveyos e lauzengier
Segon la fazenda,
Coven qu'ieu mi atenda!
Qar ginh mi a mestier
Ab qu'ieu mi defenda
Que negus non aprenda
Mon celat cossirier.

De midons aic de premier
L'enveya e.l dezirier,
Et ab gran esfortz sobrier
Mi ten que ren mais non qier.
Mas com que m'enprenda
Mos cors me ditz qu'atenda
E sofra! e sofier,
Perqu'ieu cre qu'esmenda
M'en fass' amors e.m renda
Qualque plazer leugier.

Tal vetz es non puosc sufrir
Qu'ab mi mezeis no m'azir
E vuelh m'en ab tan partir
Qu'en autre domnei me vir!
Pero si.s remuda
Malautes can mielh cuda
En autra part garir,
E res no m'ajuda!
Anz fas lucha perduda,
Qu'ades torn sai murir.

Ai tan doussamen dezir,
Si pogues esdevenir,
C'amors mi fezes jauzir
Aissi cum la.m fetz chauzir.
Trop l'ai atentuda
Mas la flam esconduda
Es greus ad escantir.
Tot'es remasuda
L'esperanssa vencuda
Que.m solia esbaudir.

Pero ades mi sove
Qu'amors deu atrair' a se
Franc coratg' ab bona fe
Mielhs que negun' autra re.
E silh on s'eslansa
Tota ma deziransa
Pus mon cor sap e ve
No.m torn en viltansa!
C'aitan co.l reis de Fransa
Sui hieu rics d'amar be.

E pus autre pro no.m te,
Preyar l'ai enquer de me,
Qu'auzit ai retrair' ancse
Que chaitius es qi.s recre,
E sai ses doptansa
Qu'el a desesperansa.
Quant hom troba merce,
Dobla l'alegransa
E.l joys e.l benenansa
A selh cui esdeve.

Dalfi, ses duptansa
Joy' e pretz vos enansa
Mielhs c'amors no fai me.