Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peirol

Peirol, pois vengutz es vas nos
Vai tost, :et er rics tos chaptals,
Vas la dompna q'es bel' e pros,
Franch' e cortesa e leials,
Lai devas Trez! e don te per despendre
Un dels seus dons, e seras rics del mendre.
Lo parentat volgra donar o vendre
Sol qe.m poges laz son bel cors estendre.

Car el' es bon' et eu sui bos
Be m'eschazegra dompn' aitals,
E car sui francs et amoros
E vas dompna fins e leials.
Qi.l parentat vendes, lo feira pendre,
Q'eu agra lei, no s'en pogra defendre,
Et agra pois guierdon de l'atendre
Q'eu fi en tal qe anc no lo.m volc rendre.