Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peirol

Tug miei cossir son d'amor e de chan,
Qu'en aquestz dos mestiers guays e cortes
Ay mon engienh e mon coratge mes!
E quar amors ab dous plazer m'enansa,
Ben deu esser mos chans guays e valens,
Quar tant m'a fag ma domna bons covens,
Per qu'a totz jorns viu en bon' esperansa.

Quant ieu primas la vi, mi plac aitan
Que de mon cor retener non poc ges!
Totz fon a lieys et enqueras hi es.
Mout hi trobei amoros' acuynhdansa
E bels solatz e bons ensenhamens!
E si tot sui per s'amistat jauzens,
Quar m'es tan lonh, n'ai dolor e pesansa.

Qui vol amor aver ab meynhs d'afan,
Aissi.s gardes francamen e.s tengues
Que tortz ni dregz iraisser no.l fezes.
Si co.l solelhs pel freg cristal se lansa
De tal esfors qu'outra nais fuecs ardens,
Altressi es amors piejer turmens,
Pos si ajust' ira ni malestansa.

Maltrag d'amor no seran ja tan gran
Qu'entre.ls grans mals non estei qualsque bes,
Qu'estiers non crey qu'om suffrir o pogues!
E quan s'eschai qu'om n'a gran benenansa,
Ja tan non er segura ni plazens
Qu'ades non ai' angoissos pensamens
Que destrenhan lo joy e l'alegransa.

Mas empero quan si son duy aman
Fort azirat e que an grans mals pres,
Quan franqueza los acord' e merces
Mout es pueys bon' e doussa l'acuynhdansa,
Qu'adoncs lor creys novels esjauzimens!
Mas ieu non vuelh que folhs aziramens
Mon cor segur torn en aital duptansa.

Totz temps aurai ves midons bon talan
E finamen serai sieus cui que pes!
Aisso no.m pot tolre neguna res.
Soven recort sos fagz e sa semblansa,
Com ilh es pros, cuenda ez avinens!
De tot mon sen suy en lieys entendens
Que non ai mais en negun joy fiansa.