Main PageTroubadours' ListingMore Works by Rambertino Buvalelli

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

D'un salut me voill entremetre
Tal que a midonz sapcha dir
Tot mon talan e mon desir
El ben el mal mescladamen,
Q'eu n'ai el ioi el pessamen;
Car eu sai ben, s'ill o saubes
Com l'am senz cor galiador,
Quem penria per servidor
Sivals, o n'auria merces.

E puois anar n'i puos, per letre
Lail voill mandar, que sovenir
Li deuria del gent servir
Q'ai faich e faz de bon talen;
E dobla ades mon pessamen
De lei servir, si ma'aiut fes;
Ni no fo anc nulz amador
Qui fos tan leials vers amor:
Q'eu am e ges no trob merces.

Nom poiria midonz demetre
Nulz mesfaiz e sill puos plevir,
Car anc vers lei nom vit faillir,
Se trop amar n'es faillimen,
Sim trai fin'amors a garen;
E se lo ver dir en volgues,
Ben sai qem fora valedor
Lo genz cors gais de la genchor
A cui fos anc clamat merces.

Per que mi plaz saluz trametre
A mon Restaur que sap grazir
Toz los bos faiz et enantir
Son pretz ab ric captenemen:
Com pogra donc far faillimen
Ves mi qu'el seu servir sui mes
Non sai ni d'aicho n'ai temor,
Car tant i a sen e valor
Per q'eu dei ben trobar merces.

Mon cor non puosc aillors ametre,
Ni nom puosc ges de leis partir;
Que farai donc tot dei soffrir
Pena e trebaill cubertamen
Tant que merces e chausimen
En prend'al seu cors ben apres,
Qui es genzer q'en mirador
Se mir. s'ab merce nom socor,
Ben cuit q'el mon non es merces.

Car qui es leials servidor
De bon cor envers son seignor
Deu ben per dreit trobar merces.