Main PageTroubadours' ListingMore Works by Rigaut de Berbezilh

Atressi con Persavaus
El temps que vivia,
Que s'esbait d'esgardar
Tant qu'anc non saup demandar
De que servia
La lansa ni-l grazaus,
Et eu sui atretaus,
Miels de dompna, quan vei vostre cors gen,
Qu'eissamen
M'oblit quan vos remir
E-us cug preiar, e non fatz, mais consir.

Ab uns dous esgartz coraus,
Que an fag lur via
Per mos oillz ses retornar
El cor, on los teing tan car
Que si-l plasia
C'aitals fos mos chaptaus
Dels trebaus e dels maus,
Miels de domna, que trac per vos soven
Tan greumen,
Mais am per vos morir
Que d'autr'aver nuill ioi, tan vos desir.

Si-l vostre durs cors fos taus
Com la cortesia
Que-us fai d'avinen parlar,
Leu pogratz de mi pensar
Qu'anz m'auseria
Que-us preges, car non aus,
Que mon cor teing enclaus,
Miels de dompna, de vos en pensamen
Tan iauzen
Que, quant en re m'azir,
Del doutz pensar pert l'ir'ab l'esiauzir.

Si com la stella iornaus,
Que non a paria,
Es vostre rics pretz ses par,
E l'oill amoros e clar,
Franc ses felnia,
Bels cors plasens, egaus,
De totas beutatz claus,
Miels de domna, e de bel estamen,
Que-m defen
Lo pensar del marrir:
So non pod hom deloingnar ni gandir.

Vieilla de sen e de laus,
Ioves on iois lia,
Vieilla de pretz e d'onrar,
Ioves de bel domneiar,
Loing de folia,
Vieilla de faitz liaus,
Ioves on iovenz es saus,
Miels de domna, viell'en tot bel ioven,
Avinen,
Veilla ses veillezir,
E ioves d'anz e de gent acuillir.

Meillz de domna, en ren no m'en repen
S'eu aten
Lo iois qu'es a venir,
Que bon'amor gazaingn'om ab servir.