home page ?

Sordel de Goit: Complete Works

Ailas, e que.m fau miey huelh
Aitant ses plus viu hom quan viu jauzens
Atretan dei ben chantar finamen
Bel m'es ab motz leugiers a far
Dompna, meillz q'om pot pensar
Er encontra.l temps de mai
Gran esfortz fai qui ama per amor
Per re no.m puesc d'amor cuydar
Qan an plus creis, dompna, .l desiriers
Si co.l malaus qe no se sap gardar
Tant m'abellis lo terminis novels
Tos temps serai ves amor
Digatz mi s'es vers zo c'om brui
En Sordell, qe vos es semblan
Uns amics et un' amia
Senh'en Sordelh, mandamen
Bertrans, lo joy de dompnas e d'amia
Doas domnas aman dos cavalliers
Non pueis mudar, qan luecs es
Puois no.m tenc per pajat d'amor
Puois trobat ai qi conois et enten
Qui be.is membra del segle qu'es passatz
Qan q'ieu chantes d'amor ni d'alegrier
Lo reproviers vai averan, so.m par
Sol que m'afi ab armas tos temps del sirventes
Planher vuelh en Blacatz en aquest leugier so
Si tot m'asaill de sirventes Figiera
Ar hai proat q'el mon non ha dolor
Lai al comte mon segnor voill pregar
Anc al temps d'Artus ni d'ara
Meraveill me com negus honratz bars
Toz hom me van disen en esta maladia
Dompna valen, saluz et amistaz
A lei puesc ma mort demandar!
Ben deu esser bagordada
Del cavaler me plai, qe per amor
Donpna, tot eissamenz
Entre dolsor ez amar sui fermatz
Lai a.n Peire Guillem man ses bistenza
Mant home.m fan meravilhar
No.m meraveill si.l marit son gilos
Si com estau taing qu'esteia