Main PageTroubadours' ListingMore Works by Sordel de Goit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Doas domnas aman dos cavalliers,
Amics Bertrans, mas no jes d'un voler:
Que l'una mand'a l'un d'armas valer,
Aitan can pot, per l'amor qu'el n'aten,
E l'autra fai a l'autre mandamen
Que, si ja vol qu'il l'am, no.n pes de re.
Ar chausetz qual vol al seu mais de be.

Mais l'ama cil, so es dretz vertadiers,
Sordel, que.l vol d'armas presat aver,
Qu'esters non pot gran honor conquerer:
Que cil que.l vol volpilh ni recresen
Vol l'amta d'el e.l seu dechaimen!
Per que l'amanz faill trop se ja la.n cre,
Pois l'aunimens apertz d'andos i ve.

Cil a cui plai sos fins amanz entiers
L'ama, .n Bertran, mais, e fai o parer,
Que cil que.l vol ardit per dechaer!
Que si.l fai l'oill perdre o.l pugn combaten,
Tar lo.i rendra pos baisan ni jasen:
Doncs l'ama mais cil qu'enter lo rete
Que cil que.l vol deffait, car leu s'ave.

Tan quan val mais, al laus dels drechuriers,
Honors c'amta, en Sordel, vos fatz saber
C'ama cil mielz que.l sieu manda tener
En pretz d'armas! que l'autra fai parven
C'a son aman voilla tot aunimen!
C'aunitz es cel que d'armas se recre,
E aunida cil qu'en sos bratz lo te.

Aitan can val mais vida es alegriers
Que mortz ni dols, Bertram, vos dic per ver
C'ama cil mielz que.l seu manda estener
De faitz d'armas, car hom i mor leumen!
E cil que vai de son aman querren
Sa mort, no.m par que l'am a bona fe
Tan con fai cil que.l vol viu pres de se.

Sordel, mos dretz es al vostre sobriers,
C'onrada mort non deu nuls homs temer
Ni vid'amar on posca hamta caber!
Per que ama mielz la dompna per un cen
Que sos amanz vol muera honradamen
D'armas, si.n muor, que cil que ten en fre
Lo seu, que vol viva aunitz per jase.

Bertran, dona c'ama be coralmen
No vol la mort de son fi bevolen,
E de nos dos juge qui mielz mante
Na Ranbauda, on son ses mal tuit be.

Contenso voill que sia al juzamen,
Amics Sordel, ab leis c'a pretz valen!
Car segur sai qu'elas diran de me
Qu'eu manting mielz zo qu'as aman cove.