Main PageTroubadours' ListingMore Works by Sordel de Goit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Puois trobat ai qi conois et enten
E sap triar los neisis dels senatc,
E conoiser malesa e bontatc,
Ieu non sai doncs qe m'anes als qeren,
Per qe mos cors en demorar s'atura
A Tolosa al mens un mes o dos,
E per amor dels valens conpagnos
Un sirventes metrai en escriptura.

Lo sirventes a tal intendimen:
Qu'aissi co stai mal al pro paupretatc,
Si estai mal al croi ric la rictac!
Q'amdui traion greu pena e greu turmen,
Et non sai dir cals a maior rancura!
Qe.l pros paubres no pot viure gioios,
E.l rics crois viu maritc e consiros:
Abdui vivon ab gran desaventura.

Vida non es, antc es mortc veramentc,
Car ben es mortc cui fagll giois e solatc!
E cui sofragn tut so qe al cor platc,
Trai pietc de mort, car viu a marimen.
Per so mi par qe fos ben e dretura
Qe.l trops del ric malvas e nuaillos
Fos mes al pauc del valen sofrachos,
Qe.l paucs e.l trops l'un e l'autre pegura.

Mas una ren vos vogll far entenden,
Segon q'ieu cre q'es raisons e vertatc:
C'anc non fon ricx per aver homs malvatc,
Ni.l pros paupres per pauc aur ni argen!
Qe.il pros, cant a d'aver maior fraitura,
Mieltc pot mostrar con es valens e bos,
E.l rics malvais, can plus es poderos,
Pot om provar mieltc sa flacha natura.

Tuc trop son mal, so auc dir a la gen,
E mal tut pauc, s'a drec o raisonatc!
Si com per trop es om desmesuratc,
Es per pac vils e tornatc e nien!
Et de so qu'es nientc non a om cura,
E so q'es trop non vol Dieus ni raisos:
Doncs fora ops q'entre.l pauc e.l trop fos
Una vertutc c'om apela mesura.

Valer pot ben qi de valor a cura,
Paupres o ricx, sol qe.l cors sia pros:
Qe ses aver nascet cascus de nos
E ses aver serem de verms pastura.