Main PageTroubadours' ListingMore Works by Sordel de Goit

Planher vuelh en Blacatz en aquest leugier so,
Ab cor trist e marrit! et ai en be razo,
Qu'en luy ai mescabat senhor et amic bo,
E quar tug l'ayp valent en sa mort perdut so!
Tant es mortals lo dans qu'ieu non ai sospeisso
Que jamais si revenha, s'en aital guiza no!
Qu'om li traga lo cor e que.n manio.l baro
Que vivon descorat, pueys auran de cor pro.

Premiers manje del cor, per so que grans ops l'es
L'emperaire de Roma, s'elh vol los Milanes
Per forsa conquistar, quar luy tenon conques
E viu deseretatz, malgrat de sos Ties!
E deseguentre lui manje.n lo reys frances:
Pueys cobrara Castella que pert per nescies!
Mas, si pez'a sa maire, elh no.n manjara ges,
Quar ben par, a son pretz, qu'elh non fai ren que.l pes.

Del rei engles me platz, quar es pauc coratjos,
Que manje pro del cor! pueys er valens e bos,
E cobrara le terra, per que viu de pretz blos,
Que.l tol lo reys de Fransa, quar lo sap nualhos!
E lo reys castelas tanh qu'en manje per dos,
Quar dos regismes ten, e per l'un non es pros!
Mas, s'elh en vol manjar, tanh qu'en manj'a rescos,
Que, si.l mair'o sabia, batria.l ab bastos!

Del rey d'Arago vuelh del cor deia manjar,
Que aisso lo fara de l'anta descarguar
Que pren sai de Marcella e d'Amilau! qu'onrar
No.s pot estiers per ren que puesca dir ni far!
Et apres vuelh del cor don hom al rei navar,
Que valia mais coms que reys, so aug comtar!
Tortz es, quan Dieus fai home en gran ricor poiar,
Pus sofracha de cor lo fai de pretz bayssar.

Al comte de Toloza a ops qu'en manje be,
Si.l membra so que sol tener ni so que te!
Quar, si ab autre cor sa perda non reve,
No.m par que la revenha ab aquel qu'a en se!
E.l coms proensals tanh qu'en manje, si.l sove
C'oms que deseretatz viu guaire non val re!
E, si tot ab esfors si defen ni.s chapte,
Ops l'es mange del cor pel greu fais qu'el soste.

Li baro.m volran mal de so que ieu dic be,
Mas ben sapchan qu'ie.ls pretz aitan pauc quon ilh me.

Belh Restaur, sol qu'ab vos puesca trovar merce,
A mon dan met quascun que per amic no.m te.