Main PageTroubadours' ListingMore Works by Sordel de Goit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Del cavaler me plai, qe per amor
Moric l'autrer en Flandres, car ll'aman
En seran trop miellz crezut derenan
Per las dompnas qe.ls tenon en error.
Ben volgra fos ab lui morta s'amia,
Pois gascuna cho qe no cre creiria,
Qe on plus fan los fins amanz languir,
Plus van tarzan zo qe degran complir.

Per dreit pod om apelar fals'Amor,
Car n'aucis un ses un', al meu semblan!
Car per nuill mal tan adreit non estan
Dui mort ensems cum per scela dolor:
Et esteran, se ad Amor plazia,
Mell viu jauzen! mas, pois plai qe.ls auzia,
Ad Amor prec no voilla un sol auzir,
Qe.l vius trai peiz no fai l'autr'al morir.

Per qe prec lei, qe pod longar ma via,
Qe.m socorr'anz qe.l mals d'amor m'auzia!
Qe, se.l secors no.m ven anz del morir,
A mon dan get lei e son repentir.